SEKCJA MENU DESKTOP
SEKCJA MENU2 DESKTOP
SEKCJA POKAZ DESKTOP
SEKCJA TRESC DESKTOP

Mgr GRZEGORZ LEWICKI, FCOVD
Magister optometrii (NO15204)

Jestem magistrem optometrii, jedynym polskim optometrysta, który uzyskał międzynarodowe kliniczne członkostwo w College of Optometrists in Vision Development (FCOVD) w Stanach Zjednoczonych. Jestem wykładowcą przedmiotu Optometria pediatryczna na Uniwersytecie Warszawskim.

FCOVD potwierdza najwyższy światowy poziom wiedzy w zakresie diagnostyki, optometrycznej terapii i rehabilitacji wzroku (więcej na www.covd.org). Specjalizuję się w diagnostyce i terapii zezów (jawnych, ukrytych), niedowidzenia, zaburzeń wpływających na naukę (m. in. dysfunkcji akomodacji, ruchów oczu, fiksacji, konwergencji, orientacji i lokalizacji wzrokowej, przetwarzania informacji wzrokowej i percepcji wzroku). Zajmuję się zarówno dziećmi (od urodzenia), młodzieżą, jak i osobami dorosłymi.

Ukończyłem Optykę Okularową i Optometrię na Uniwersytecie Warszawskim oraz Optometrię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po ukończeniu studiów  i odbyciu wymaganego stażu i kursów (m.in. Vision Therapy I, II i III stopnia prowadzone przez prof. W.C. Maplesa - USA, z neurooptometrii, prowadzone przez dra Wes DeRosiera - USA), rozpocząłem proces certyfikacji FCOVD, który po kilku latach starań udało mi się zakończyć  uzyskując pozytywny wynik egzaminu pisemnego i ustnego przed komisją International Examination and Certification Board COVD.


Dobieram korekcję do okularów (w tym złożonych konstrukcji: pryzmatycznych, progresywnych, okularów do pracy biurowej), aplikuję soczewki kontaktowe (w tym: specjalistyczne ortokeratologiczne i miniskleralne, miękkie toryczne do korekcji astygmatyzmu, progresywne do korekcji starczowzroczności).


Jestem członkiem COVD (Fellow Member) oraz Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki (PTOO). Byłem Członkiem Zarządu PTOO w kadencji 2014-2016. W swojej aktywności zawodowej pracowałem dla kilku prywatnych praktyk optometrycznych oraz sieci optycznych, w tym w Wielkiej Brytanii.

 

 

Lek. med. ALEKSANDRA OPALA

 

Ukończyłam studia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.


Szkolenie specjalizacyjne z zakresu Okulistyki odbyłam w Klinice Okulistyki CMKP w Warszawie.


Posiadam certyfikat specjalisty okulistyki od Europejskiego Towarzystwa Okulistycznego i uzyskując tytuł Fellow of European Board of Ophthalmology (FEBO).

 
Obecnie jestem doktorantką w Szkole Doktorskiej Medycyny Translacyjnej CMKP.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej (ESCRS).

W swoim dorobku naukowym posiadam wiele prac opublikowanych w czasopismach naukowych zarówno polskich, jak i zagranicznych.

Główne obszary moich zainteresowań obejmują: schorzenia odcinka przedniego oka oraz diagnostyka i terapia stożka rogówki.

 

 

Mgr MARCIN PIOSIK

Magister optometrii (NO20406)

 

Jestem absolwentem Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach Europejskie Studia Optyki Okularowej i Optometrii (licencjat) oraz Optometria (magister).

Pracuję zdobywając kompleksowe doświadczenie podczas przyjmowania pacjentów nie tylko w gabinecie optometrycznym, ale również w klinice okulistycznej. Posiadam doświadczenie w doborze metod korekcji hamujących progresję krótkowzroczności (soczewki MiYOSMART, MiSight) oraz doborze korekcji u pacjentów po operacjach zaćmy, witrektomii oraz ze schorzeniami siatkówki.

 

 

M. Piosik

 

 

Zajmuję się korekcją wzroku oraz terapią wzroku. Dobieram korekcję okularową, soczewki miękkie (toryczne oraz multifokalne), jak i soczewki miniskleralne. Specjalizuję się również w doborze korekcji dla strzelców. Stale poszerzam swoją wiedzę z zakresu kontaktologii oraz terapii wzroku uczestnicząc w wykładach, szkoleniach oraz studiując literaturę poświęconą tym dziedzinom.

Moja praca licencjacka dotyczyła zastosowania soczewek miniskleralnych w korekcji różnego rodzaju schorzeń rogówki oraz Zespołu Suchego Oka. Natomiast tematykę pracy magisterskiej poświęciłem optometrycznym aspektom oraz zastosowaniu terapii widzenia w strzelectwie. Interesuję się również możliwością wykorzystywania technologii VR (Virtual Reality) w rozwoju funkcji wzrokowych.

Przyjmuję zarówno dzieci, jak i dorosłych.

 

Lic. ROBERT WIŚNIEWSKI

 

Optometrysta (NO23402)

Ukończyłem Europejskie Studia Optyki okularowej i Optometrii Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Studiowałem również na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej na kierunku Fotonika.

Zajmuję się prowadzeniem terapii wzrokowycH dla pacjentów z różnych grup wiekowych. W swojej pracy wykorzystuję doświadczenie pedagogiczne zdobyte podczas pracy w Centrum Nauki Kopernik oraz podczas prowadzenia zajęć indywidualnych z dziećmi. W trakcie studiów odbyłem również praktyki optometryczne i optyczne.

Szczególnie interesuje mnie optometria pediatryczna oraz praktyczne aspekty jej wykorzystania. Jestem w trakcie tworzenia pracy licencjackiej dotyczącej parametrów akomodacji, w szczególności u młodszych pacjentów. Z wielką chęcią rozwijam swoją wiedzę i doświadczenie z wiązane z terapią wzroku, kontaktologią i widzeniem obuocznym.

 

-
-
ZAPISY ONLINE