SEKCJA MENU DESKTOP
SEKCJA MENU2 DESKTOP
SEKCJA POKAZ DESKTOP
SEKCJA TRESC DESKTOP

Mgr GRZEGORZ LEWICKI, FCOVD
Magister optometrii (NO15204)

Jestem magistrem optometrii, jedynym polskim optometrysta, który uzyskał międzynarodowe kliniczne członkostwo w College of Optometrists in Vision Development (FCOVD) w Stanach Zjednoczonych. Jestem wykładowcą przedmiotu Optometria pediatryczna na Uniwersytecie Warszawskim.

FCOVD potwierdza najwyższy światowy poziom wiedzy w zakresie diagnostyki, optometrycznej terapii i rehabilitacji wzroku (więcej na www.covd.org). Specjalizuję się w diagnostyce i terapii zezów (jawnych, ukrytych), niedowidzenia, zaburzeń wpływających na naukę (m. in. dysfunkcji akomodacji, ruchów oczu, fiksacji, konwergencji, orientacji i lokalizacji wzrokowej, przetwarzania informacji wzrokowej i percepcji wzroku). Zajmuję się zarówno dziećmi (od urodzenia), młodzieżą, jak i osobami dorosłymi.

 

 

Ukończyłem Optykę Okularową i Optometrię na Uniwersytecie Warszawskim oraz Optometrię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po ukończeniu studiów  i odbyciu wymaganego stażu i kursów (m.in. Vision Therapy I, II i III stopnia prowadzone przez prof. W.C. Maplesa - USA, z neurooptometrii, prowadzone przez dra Wes DeRosiera - USA), rozpocząłem proces certyfikacji FCOVD, który po kilku latach starań udało mi się zakończyć  uzyskując pozytywny wynik egzaminu pisemnego i ustnego przed komisją International Examination and Certification Board COVD.


Dobieram korekcję do okularów (w tym złożonych konstrukcji: pryzmatycznych, progresywnych, okularów do pracy biurowej), aplikuję soczewki kontaktowe (w tym: specjalistyczne ortokeratologiczne i miniskleralne, miękkie toryczne do korekcji astygmatyzmu, progresywne do korekcji starczowzroczności).


Jestem członkiem COVD (Fellow Member) oraz Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki (PTOO). Byłem Członkiem Zarządu PTOO w kadencji 2014-2016. W swojej aktywności zawodowej pracowałem dla kilku prywatnych praktyk optometrycznych oraz sieci optycznych, w tym w Wielkiej Brytanii.

 

Mgr KAMIL BOŻUCHOWSKI
Magister optometrii (NO13405)

Jestem absolwentem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Optometria (2016 r.) oraz Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Optyka Okularowa i Optometria (2013 r.).

Swoim pacjentom staram się pomóc dobierając najbardziej optymalną korekcję okularową i/lub soczewkami kontaktowymi, stosując terapią wzrokową oraz instruując o prawidłowej higienie i strategii pracy wzrokowej. Z zakresu terapii wzrokowej zajmuję się m.in.: dolegliwościami wzrokowymi, zezami, niedowidzeniem, problemami w nauce związanymi z procesem widzenia (optodysleksja, dysleksja).

Kamil

W swojej praktyce zawodowej od 2013 r. zajmuję się badaniami optometrycznymi oraz terapią wzrokową u dorosłych i dzieci. Swoją wiedzę poszerzam uczestnicząc na licznych kursach, konferencjach i warsztatach z zakresu optometrii oraz terapii wzrokowej. Ukończyłem serię szkoleń terapii wzrokowej (poziom zaawansowany) prowadzone przez prof. W. C. Maplesa (USA). Uczestniczyłem również w szkoleniu z neurooptometrii, którego prelegentem był dr Wes DeRosier (USA). Moimi tematami zainteresowań jest terapia wzrokowa i percepcja wzrokowa.

W ramach tego przeprowadziłem badania nad wpływem aktywności umysłowej na percepcję wzrokową w zakresie pracy magisterskiej oraz byłem prelegentem w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli na temat: "dysleksja, optodysleksja – nauczyciel a uczeń z problemami w nauce".

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki.

 
Mgr ALEKSANDRA GRĄŻAWSKA
Magister optometrii (NO20805)

Jestem absolwentką Collegium Medicum UKW w Bydgoszczy na kierunkach Optyka Okularowa z elementami Optometrii (2017) oraz Optometria (2020) . Dodatkowo jestem tegoroczną magistrantką kierunku psychologia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
 
 
 
 
Dobieram odpowiednia korekcję okularową, dostosowaną do potrzeb pacjenta, oraz prowadzę terapię widzenia. W swojej pracy staram się łączyć wiedzę zdobytą zarówno na studiach z zakresu optometrii jak I psychologii. Wierzę, że takie holistyczne podejście pozwala na jeszcze lepsze zrozumienie pacjenta I jego problemów.
 
 
 
Szczególnie interesuje mnie temat percepcji wzrokowej.


Mgr Monika Jankowska
Magister Optometrii (NO 15411)

W 2015 roku uzyskałam tytuł licencjata na kierunku Optyka Okularowa i Optometria na Uniwersytecie Warszawskim, natomiast dwa lata później (w roku 2017) ukończyłam studia magisterskie na kierunku Optometria na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W toku studiów odbywałam liczne praktyki u wiodących polskich optometrystów zajmujących się badaniem dzieci oraz prowadzeniem terapii widzenia.

Praktykę zawodową prowadzę od 2017 roku. Zajmuję się badaniem optometrycznym oraz terapią widzenia dla dzieci i dorosłych. Stale poszerzam swoja wiedzę uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach. Uczestniczyłam w serii szkoleń z terapii widzenia prowadzonych przez prof. W.C. Maplesa (USA), szkoleniu z neuroptometrii u dr Wesa DeRosiera (USA) oraz kursie z neurorehabilitacji prowadzonym przez Steena Aalberga (Dania).


Głównym tematem moich zawodowych zainteresowań są problemy wzrokowe związane z zaburzeniami neurologicznymi oraz pourazowymi uszkodzeniami mózgu. Doświadczenie w tym zakresie zdobywałam podczas zajęć z badania osób niepełnosprawnych umysłowo w Fundacji Wspólnoty Burego Misia im. B. Jańskiego w Nowym Klinczu. Obecnie jestem również konsultantem w zakresie optometrii w Klinice Budzik dla Dzieci w Międzylesiu.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Optyki i Optometrii.

 

-
-
ZAPISY ONLINE