SEKCJA MENU DESKTOP
SEKCJA MENU2 DESKTOP
SEKCJA POKAZ DESKTOP
SEKCJA TRESC DESKTOP

Diagnostyka optometryczna dzieci - Stopień I

SZKOLENIE STACJONARNE

Termin: 9-10.10.2021 (szkolenie dwudniowe).

Start: sobota. 9. października, godzina 10:00.
Miejsce: Centrum Żoliborz, Pl. Inwalidów 10, 01-552 Warszawa, www.centrumzoliborz.pl

Cena: 1300 zł z VAT
Prowadzący: mgr Grzegorz Lewicki, FCOVD (więcej informacji w zakładce Zespół)

Rozpoczęcie rejestracji: poniedziałek, 23.08.2021, godzina 8:00
Zakończenie rejestracji: środa, 25.08.2021, godzina 12:00

REJESTRACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Organizatorem szkolenia jest firma:
Dobry Optometrysta Grzegorz Lewicki, NIP: 6852298223


PROGRAM*

I dzień

1. Badanie dzieci – Wywiad optometryczny i zachowanie specjalisty

 • Otoczenie gabinetu i wygląd specjalisty
 • Postawa specjalisty
 • Rozmowa z dzieckiem i rodzicem
 • Uczucia i tworzenie relacji
 • Pytania wywiadu
 • Kwestionariusze
 • Ciąża, poród, Skala APGAR
 • Wywiad chorobowy
 • Wywiad zezowy
 • Historia postępowania wzrokowego

Przerwa kawowa

2. Rozwój widzenia u dzieci

 • Rozwój widzenia a rozwój całego organizmu
 • Etapy rozwoju dziecka wg. Piageta
 • Rozwój organizmu ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju układu wzrokowego i funkcji wzrokowych w poszczególnych miesiącach i latach życia. Kiedy oczy powinny być ustawione prawidłowo, kiedy pojawia się stereopsja (…)

Przerwa obiadowa

3. Badanie niemowlaków i dzieci niewerbalnych (0-2 lata)

 • Obserwacja dziecka
 • Badanie ostrości wzroku - różne testy i ustawienia dla najmniejszych dzieci
 • Badanie okulomotoryki
 • Stan refrakcji
 • Skiaskopia dynamiczna
 • Skiaskopia Mohindry
 • Autorefraktometria i środki farmakologiczne rozluźniające akomodację. Fotorefrakcja
 • Stan widzenia obuocznego - różne testy
 • Badanie stereopsji
 • Case study z badania i ocena stanu

4. Dyskusja/Rozpoczęcie części praktycznej


II dzień

5.Badanie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym część I

 • Obserwacja
 • Badanie ostrości wzroku
 • Stan refrakcji
 • Badanie okulomotoryki
 • Badanie ustawienia oczu
 • Zezy nietowarzyszące - Red lens test, Test 3 Kroków Parksa

Przerwa kawowa

6. Badanie dzieci w wieku przedkszkolnym i szkolnym cz II

 • Badanie stanu akomodacji. AC/A.
 • Badanie forii stowarzyszonej
 • Badanie stanu widzenia obuocznego
 • Badanie zakresów wergencji. SILO.
 • Badanie stanu fiksacji

Przerwa obiadowa

7. Stan zdrowia oczu u najmłodszych pacjentów

 •  Wybrane jednostki chorobowe

8. Część praktyczna

 • W części praktycznej przewidziane jest wykonywanie w parach poszczególnych testów między uczestnikami szkolenia, pod nadzorem prowadzącego


*Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany programu/kolejności.


Organizatorem szkolenia jest firma:
Dobry Optometrysta Grzegorz Lewicki, NIP: 6852298223

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wysłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się powyżej oraz, po otrzymaniu e-maila potwierdzającego, uiszczenie w terminie 7 dni od wysłania formularza zaliczki w wysokości 300 zł, a do dnia 24 września pozostałej części kwoty na rachunek bankowy:

26 1050 1025 1000 0092 5161 4211 (ING)

Nieuiszczenie należności skutkuje przesunięciem na listę rezerwową. Faktury VAT będą wysłane do uczestników w terminie nieprzekraczającym 14 dniu od daty zakończenia szkolenia.

W cenie szkolenia zawiera się bufet kawowy. Każdego dnia rano istnieje możliwość zamówienia obiadu do miejsca szkolenia, za dodatkową opłatą.

 

-
-
ZAPISY ONLINE