SEKCJA MENU DESKTOP
SEKCJA MENU2 DESKTOP
SEKCJA POKAZ DESKTOP
SEKCJA TRESC DESKTOP

TERAPIA WIDZENIA, TERAPIA WZROKU

Terapia widzenia (Terapia wzroku, ang. Vision Therapy, VT) jest specjalnie przygotowanym programem ćwiczeń, który ma na celu wykształcenie i/lub usprawnienie prawidłowego funkcjonowania układu wzrokowego (a w konsekwencji zwiększenie efektywności, łatwości i szybkości pracy wzrokowej i nauki). Jest skierowana do osób z zezem, niedowidzeniem, podwójnym widzeniem, kłopotami z czytaniem, bólami głowy przy pracy wzrokowej, osłabioną uwagą, zamazywaniem się obrazu oraz innymi zaburzeniami i dolegliwościami. Program ćwiczeń może być opracowany dopiero po szczegółowym badaniu optometrycznym i wnikliwej analizie stanu układu wzrokowego.Funkcjonowanie układu wzrokowego zależy od funkcjonowania systemu sterującego tym układem – mózgu. Dlatego też terapia wzroku to nie tylko ćwiczenia oczu – to również ćwiczenia prawidłowego sterowania oczami w mózgu. Jako przykład można tutaj nadmienić, że zez to często zaburzenie nie tylko oczu – to zaburzenie całego organizmu objawiające się w oczach. Dlatego też program terapii widzenia może obejmować ćwiczenia ogólno-motoryczne (w myśl stwierdzenia, że duże mięśnie uczą małe mięśnie jak należy się poruszać; ang: large muscles teach small muscles how to move). Ponadto ćwiczenia obejmują usprawnienie akomodacji, fiksacji (celowania), ruchów oczu, poprawę ostrości widzenia, redukcję tłumienia międzyocznego, poprawianie zakresów i łatwości fuzji (łączenia) obrazów z obu oczu, widzenia stereoskopowego (przestrzennego), percepcji wzrokowej.Program terapii widzenia powinien być przygotowany i nadzorowany przez wykwalifikowanego specjalistę.

Więcej na temat terapii widzenia znaleźć można na stronie międzynarodowej organizacji
College of Optometrist in Vision Development.

-
-
ZAPISY ONLINE