SEKCJA MENU DESKTOP
SEKCJA MENU2 DESKTOP
SEKCJA POKAZ DESKTOP
SEKCJA TRESC DESKTOP

TERAPIA WZROKOWA

Terapia wzrokowa (ang. Vision Therapy, VT) jest specjalnie przygotowanym programem ćwiczeń, który ma na celu wykształcenie i/lub usprawnienie prawidłowego funkcjonowania układu wzrokowego (a w konsekwencji zwiększenie efektywności, łatwości i szybkości pracy wzrokowej i nauki). Jest skierowana do osób z zezem, niedowidzeniem, podwójnym widzeniem, kłopotami z czytaniem, bólami głowy przy pracy wzrokowej, osłabioną uwagą, zamazywaniem się obrazu oraz innymi zaburzeniami i dolegliwościami. Program ćwiczeń może być opracowany dopiero po szczegółowym badaniu optometrycznym i wnikliwej analizie stanu układu wzrokowego.Funkcjonowanie układu wzrokowego zależy od funkcjonowania systemu sterującego tym układem – mózgu. Dlatego też terapia wzrokowa to nie tylko ćwiczenia oczu – to również ćwiczenia prawidłowego sterowania oczami w mózgu. Jako przykład można tutaj nadmienić, że zez to często zaburzenie nie tylko oczu – to zaburzenie całego organizmu objawiające się w oczach. Dlatego też program terapii wzrokowej może obejmować ćwiczenia ogólno-motoryczne (w myśl stwierdzenia, że duże mięśnie uczą małe mięśnie jak należy się poruszać; ang: large muscles teach small muscles how to move). Ponadto ćwiczenia obejmują usprawnienie akomodacji, fiksacji (celowania), ruchów oczu, poprawę ostrości widzenia, redukcję tłumienia międzyocznego, poprawianie zakresów i łatwości fuzji (łączenia) obrazów z obu oczu, widzenia stereoskopowego (przestrzennego), percepcji wzrokowej.Program terapii wzrokowej powinien być przygotowany i nadzorowany przez wykwalifikowanego specjalistę.

Więcej na temat terapii wzrokowej znaleźć można na stronie międzynarodowej organizacji
College of Optometrist in Vision Development.

-
-
ZAPISY ONLINE